Okruh městem Mikulov

 

Převzetí skupiny u sklepa U Konšelů, trasa okolo Vinařství Volařík směrem k lomu k nástupu na modrou turistickou značku, po její trase lesním úsekem k odbočce na hranu lomu s komentovaným výhledem na zatopený lom Janičův vrch a v pozadí na Pálavu, dále pak k Božímu hrobu a ke Křížové cestě, u kaple Sv. Šebestiána komentovaný výhled na Mikulov, následně zbytek trasy Křížové cesty až po schody na vstupu z ulice Novokopečná, pak přesun co centra města po ulici Koněvova a Vrchlického (Dietrichsteinská hrobka, památné stromy), Náměstí (MPR, TIC), napojení na červenou turistickou trasu (Židovský hřbitov, Kozí hrádek), přesun do PR Turold (NS Turold, Jeskyně Na Turoldu) a po ulicích U lomu, Havlíčkova a 1. května zpět k výchozímu místu (trasa může být modifikována dle domluvy).

Délka trasy: cca 5 km

Doba exkurze: max. 5 hodin, včetně návštěv objektů a zařízení po trase (Dietrichsteinská hrobka, MPR, TIC, Židovský hřbitov, Kozí hrádek, Jeskyně Na Turoldu)

Doporučujeme k exkurzi zařadit  degustaci  vína . První část ochutnávky probíhá v tradičním vinném sklepě U Konšelů a další část degustace probíhá přímo v terénu při exkurzi. Účastníci si tedy mohou exkurzi doplnit a zpříjemnit o chuťový zážitek.

 

Celková cena exkurze se odvíjí dle počtu osob ve skupině a rozsahu dalších specifikací ve vaší poptávce.